Daily Devotions

James 2:20 NRSV
Romans 16:25 NRSV
Hebrews 13:4 NRSV
Luke 9:59 NRSV
(Proverbs 25:28 NRSV)
Psalms 68:18 NRSV
Genesis 1:2 NRSV
Psalms 16:11 NRSV
Psalms 43:4 NRSV
James 5:16 NRSV
Ephesians 6:7 NRSV
Matthew 6:12 NRSV

title

Content Goes Here